• Anna Kantola

Homeostaasi, mitä se on?

Updated: Apr 5, 2019

Elimistöllä on tarve pyrkiä homeostaasiin, eli tasapainoon. Tämä voi aiheuttaa kehossa monia erilaisia oireita. Joskus nämä oireet voivat olla hetkellisesti hyvinkin ikäviä, jos epätasapaino on jatkunut pitkään, tai olet hyvin herkkä reagoimaan. Sairaus on aina merkki elimistön epätasapainosta.Tasapainoon pyrkiminen koskee kaikkia elimistön toimintoja. Tämän vuoksi, jos yksi osa alue joutuu epätasapainoon, vaikuttaa se häiritsevästi myös muihin toimintoihin. Esimerkiksi, jos veren pH uhkaa mennä liian happamaksi, pyrkii elimistö siirtämään emäksisiä mineraaleja verenkiertoon kudoksista ja luustosta. Tämä voi johtaa mm. osteoporoosiin, jos mineraaleja ei ole riittävästi tarjolla ravinnosta tai ravinteiden imeytyminen on huonoa.


Jos ravinnosta on saatavilla riittävästi ravintoaineita elimistön toimintaan ja rakennusaineita solujen uusiutumiseen on tasapainon säilyttäminen helpompaa. Tasapainoa voi horjuttaa kuitenkin erilaiset stressitekijät, jotka nostavat ravintoaineiden tarvetta.


Aina elimistön omat paranemismekanismit ja ravinto eivät riitä, vaan tarvitaan ulkopuolista apua, jotta paraneminen käynnistyy. Kaikilla holistisilla hoitomuodoilla on sama pyrkimys, auttaa tasapainon löytämisessä. Reaktioherkkyys on hyvin yksilöllistä ja siihen vaikuttaa myös ulkoiset tekijät. Jos paranemiseen tarvittavia rakennuspalikoita puuttuu esim. ruokavaliosta ja elimistön varastotkin on käytetty loppuun, on lopullinen paraneminen vaikeaa. On vaikeaa tehdä remonttia, jos materiaalia ei ole riittävästi.


Yleensä paraneminen alkaa aina sisältä ulospäin. Jotta ravintoaineet voisivat imeytyä, täytyy suoliston olla kunnossa ja ruuansulatuksen toimia. Jos suolistoa rasitetaan jatkuvasti sopimattomalla ravinnolla, on sanomattakin selvää, että paraneminen on hitaampaa tai jopa mahdotonta. Hetkellistä helpotusta voidaan kyllä saavuttaa. Todennäköistä on, että paranemisen edetessä suolisto kestää jo paremmin aiemmin sopimattomiakin ruokia. Ovatko ne tarpeellisia, onkin sitten aivan toinen juttu. Tässä kannattaa laittaa puntariin syömisen ja syömättä jättämisen aiheuttama stressi. Pienet määrät ei kaada venettä suuntaan tai toiseen, kun tasapaino on saavutettu.


Holististen hoitojen yhteydessä puhutaan monesti paranemiskriisistä / ensihuononemisesta, joka on mahdollista, kun elimistön saa viestin pyrkiä tasapainoon. Paranemiskriisi voi syntyä myös silloin, kun ravintoaineiden saantia lisätään voimakkaasti yhtäkkiä ja elimistön toiminta aktivoituu. Tämän takia kaikki muutokset kannattaa tehdä pikkuhiljaa. Oireisiin voidaan vaikuttaa homeopatiassa ja StemRenun käytössä mm. annostuksella. Lisäksi on hyvä huomioida mm. riittävä lepo, juominen, ravinteiden saanti. Jos stressiä ja rasitusta on ollut kauan, tasapainottavat hoitomuodot laittavat yleensä nukkumaan, koska lepo on tarpeen paranemisen vuoksi. Tässä tilanteessa kahvi ja adaptogeenit, jotka ajavat elimistön toimintamekanismeja kierroksille toimivat vastavaikuttajina. Jos ongelma on ollut ravintoaineiden puutoksessa, voi elimistö pyytää ravintoaineita tai kertoa tärkeiden ravintoaineiden puutoksesta eri tavoin.


Paranemisen alussa esiintyvät oireet johtuvat siis pääasiassa elimistön pyrkimyksestä tasapainoon. Näihin oireisiin voit vaikuttaa jossain määrin omalla toiminnallasi. Tärkeää on, että kuuntelet itseäsi ja tuntemuksiasi. Oireet voivat olla hyvin moninaisia väsymyksestä, päänsärkyyn ja iho-ongelmista vanhojen vammojen paranemis kipuihin. Kaikki reagoi yksilöllisesti riippuen taustoistaan, reaktioherkkyydestä ja elimistön ravintokylläisyydestä. Jos olet epävarma tuntemuksissasi, niin älä jää niiden kanssa yksin.

604 views0 comments

Recent Posts

See All